5 ml

(natriumkromoglikat)

BEHANDLA ALLERGISYMTOMEN.

Låt inte gräspollen 

stänga dig inne!

Sommaren gör sig gräspollenallergin påmind. Låt den inte stänga dig inne. Se till att ha Lecrolyn sine med på utflykten och dela glädjen – på säkert avstånd så klart!

MARKNADSFÖRING TILL PATIENT AVSER LÄKEMEDEL

Då kan ni förutom att undvika en del onödiga missförstånd i dessa tider, 

utesluta annat och njuta av våren utan besvär. Om än på lite extra avstånd från promenadkompisen. Vi hoppas att allt snart blir som vanligt igen. 

RECEPTFRIA

ÖGONDROPPAR

VID ALLERGI

ÅTTA VECKORS

HÅLLBARHET

UTAN KONSER-

VERINGSMEDEL

FUNGERAR MED

KONTAKTLINSER

ENKEL ATT 

HA MED SIG

Ha alltid Lecrolyn sine med dig under allergisäsongen. Normal dos för barn och vuxna: 1 till 2 droppar i varje öga två gånger per dag.

För dig som inte vill ha konserveringsmedel i ögonen.

Ögondroppar utan konserveringsmedel – för dig som använder kontaktlinser.

Ett filter särskilt utvecklat för Lecrolyn sine 

håller föroreningar borta och ger upp till åtta 

veckors hållbarhet efter att flaskan öppnats.

Droppflaskan Lecrolyn sine 5 ml har utvecklats med ett särskilt filter som håller föroreningar borta. Tack vare filtret kan du använda Lecrolyn sine upp till åtta veckor efter att flaskan har öppnats – helt utan konserveringsmedel! Klicka på filmen här under och se hur du enklast använder droppflaskan.

ÅTTA VECKORS HÅLLBARHET. UTAN KONSERVERINGSMEDEL!

KÖP RECEPTFRITT!

Lecrolyn sine 5 ml är ett läkemedel som du köper receptfritt på apotek

BEKÄMPA ALLERGIN. SKONA ÖGONEN.

SantenPharma AB, Tel 08-444 75 60

Produktinformation Lecrolyn sine 5 ml droppflaska utan konserveringsmedel. Lecrolyn sine 40 mg/ml (natriumkromoglikat) ögondroppar, lösning. Indikation: Allergisk konjunktivit hos vuxna och barn. Normal dos för barn och vuxna: 1 till 2 droppar i varje öga två gånger per dag. Om symtomens intensitet kräver mer frekvent dosering ska frekvensen för dosadministrering inte överskrida 4 gånger dagligen. Lecrolyn sine bör användas regelbundet för att uppnå optimal kontroll av symtomen. Tala med läkare innan du använder Lecrolyn sine om du bara har symtom på ena ögat, eftersom allergiska reaktioner normalt orsakar irritation i båda ögonen. Tala med läkare om dina symtom inte blir bättre eller om de blir värre efter två dagars behandling. Allergiska reaktioner (överkänslighet) har rapporterats. Det är dock inte känt hur ofta detta sker. Om du får symtom som utslag, svårt att svälja eller andas, svullnad i läppar, ansikte, svalg, tunga och förvärrad rodnad, måste du omedelbart kontakta läkare. Som med andra ögondroppar kan Lecrolyn sine orsaka lokal irritation och dimsyn som tillfälligt kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Hållbarhet öppnad förpackning: 8 veckor. Datum för översyn av SPC: 2018-12-14. Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tammerfors, Finland. Kontakt (lokal företrädare): SantenPharma AB, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, Sverige. Telefon: 08-444 75 60. E-post: info.se@santen.com.

Läs bipacksedeln noga före användning.

PP-LECSI-SE-0024 / april 2020