5 ml

(natriumkromoglikat)

LÅT INTE VÅREN STÄNGA IN DIG

BEFRIA DINA KLIANDE OCH RINNANDE ÖGON.

RECEPTFRIA

ÖGONDROPPAR

VID ALLERGI

ÅTTA VECKORS

HÅLLBARHET

UTAN KONSER-

VERINGSMEDEL

FUNGERAR MED

KONTAKTLINSER

ENKEL ATT 

HA MED SIG

Ha alltid Lecrolyn sine med dig under allergisäsongen. Normal dos för barn och vuxna: 1 till 2 droppar i varje öga två gånger per dag.

För dig som inte vill ha konserveringsmedel i ögonen.

Ögondroppar utan konserveringsmedel – för dig som använder kontaktlinser.

Ett filter särskilt utvecklat för Lecrolyn sine 

håller föroreningar borta och ger upp till åtta 

veckors hållbarhet efter att flaskan öppnats.

Droppflaskan Lecrolyn sine 5 ml har utvecklats med ett särskilt filter som håller föroreningar borta. Tack vare filtret kan du använda Lecrolyn sine upp till åtta veckor efter att flaskan har öppnats – helt utan konserveringsmedel! Klicka på filmen här under och se hur du enklast använder droppflaskan.

ÅTTA VECKORS HÅLLBARHET. UTAN KONSERVERINGSMEDEL!

KÖP RECEPTFRITT!

Lecrolyn sine 5 ml är ett läkemedel som du köper receptfritt på apotek

BEKÄMPA ALLERGIN. SKONA ÖGONEN.

SantenPharma AB, Tel 08-44 75 60

Produktinformation Lecrolyn sine 5 ml

Lecrolyn sine 40 mg/ml (natriumkromoglikat), ögondroppar utan konserveringsmedel. Receptfritt läkemedel som används för att behandla ögonsymtom på grund av allergi. Rekommenderad dos för vuxna och barn är 1-2 droppar i varje öga två gånger per dag. Om symtomens intensitet gör att behandling krävs oftare ska användningen inte överskrida 4 gånger per dag. Tala med din läkare om dina symtom inte blir bättre eller om de blir värre efter två dagars behandling. Lecrolyn sine bör användas regelbundet för att uppnå optimal kontroll av symtomen. Som med andra ögondroppar kan Lecrolyn sine orsaka lokal irritation och dimsyn som tillfälligt kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information se www.fass.se. 

SantenPharma AB, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, www.santen.com

PP-LECROL-SE-0006 Feb 2018