Marknadsföring till patient avser läkemedel

Endos
eller
flaska?

Bekämpa din ögonallergi och skona miljön när du använder Lecrolyn® sine i flaska
Flaskan har nästan 90% mindre plast*
Marknadsföring till patient avser läkemedel

Befria dina kliande och rinnande ögon

Låt inte våren stänga in dig. Lecrolyn sine (natriumkromoglikat) är konserveringsfria ögondroppar vid allergi.

BEHANDLA
ALLERGISYMTOMEN

Klicka här för mer information om Lecrolyn sine (receptfritt läkemedel)
Lider du av kliande, röda och irriterade ögon på grund av pollenallergi?
Lecrolyn sine är receptfria ögondroppar som lindrar besvären. Använd regelbundet varje dag. Det är rekommenderat att du fortsätter behandlingen under hela pollensäsongen eller så länge du känner av besvären.
 • UTAN KONSERVERINGSMEDEL
För dig som inte vill ha konserveringsmedel i ögonen. Konserveringsmedel kan orsaka irritation i ögonen och irritera allergiska ögon ytterligare.
 • FUNGERAR MED KONTAKTLINSER
Ögondroppar utan konserveringsmedel – för dig som använder kontaktlinser. Du kan fortsätta använda kontaktlinser under behandlingen.
 • Enkel att ha med sig
Ha alltid Lecrolyn sine med dig under allergisäsongen. Normal dos för barn och vuxna: 1 till 2 droppar i varje öga två gånger per dag.
 • ÅTTA VECKORS HÅLLBARHET
Ett filter särskilt utvecklat för Lecrolyn sine
håller föroreningar borta och ger upp till åtta
veckors hållbarhet efter att flaskan öppnats.
 • 90% mindre plast*
Genom att använda konserveringsfri
flaska istället för endosbehållare minskar du
plastanvändningen med nästan 90%.


Läs bipacksedeln noga före användning.

*Lecrolyn sine flaska (5 ml) jämfört med motsvarande endospipetter vid dosering 2 ggr per dag.

Ref. Santen Data on file

Välkommen ut!

Allergikersläppet

Möt våren och behandla dina besvär vid allergisk ögoninflammation.
Vanliga symtom på ögonallergi är:
 • Rinnande ögon eller ögon som tåras
 • Röda eller inflammerade ögon
 • Kliande ögon
 • Svullna ögonlock
Akut allergisk ögoninflammation är vanligt. Besvären dyker upp på våren och sommaren hos cirka 20 procent av befolkningen, ofta tillsammans med allergisk snuva och ibland även astma.

SÅ HÄR LINDRAR DU
KLIANDE OCH IRRITERANDE ÖGON

Lider du av kliande, röda och irriterade ögon på grund av pollenallergi?
Lecrolyn sine är recpetfria ögondroppar som lindrar besvären.
 • ÖPPNA FLASKAN
 • DRA NER DITT UNDRE
  ÖGONLOCK
 • TRYCK UT EN DROPPE
  UR FLASKAN
 • SKAKA AV FLASKAn OCH
  STÄNG KORKEN
Läs bipacksedeln noga före användning.

Vad är Lecrolyn sine

Klicka här för mer information om Lecrolyn sine (receptfritt läkemedel)
Droppflaskan Lecrolyn sine 5 ml har utvecklats med ett särskilt filter som håller föroreningar borta. Tack vare filtret kan du använda Lecrolyn sine upp till åtta veckor efter att flaskan har öppnats – helt utan konserveringsmedel! Klicka på filmen ovan och se hur du enklast använder droppflaskan.
Förkortad produktinformation
Produktinformation Lecrolyn sine 5 ml droppflaska utan konserveringsmedel. Lecrolyn sine 40 mg/ml (natriumkromoglikat) ögondroppar, lösning. Indikation: Symtomatisk behandling av allergisk konjunktivit hos vuxna och barn. Normal dos för barn och vuxna: 1 till 2 droppar i varje öga två gånger per dag. Om symtomens intensitet kräver mer frekvent dosering ska frekvensen för dosadministrering inte överskrida 4 gånger dagligen. Lecrolyn sine bör användas regelbundet för att uppnå optimal kontroll av symtomen. Tala med läkare innan du använder Lecrolyn sine om du bara har symtom på ena ögat, eftersom allergiska reaktioner normalt orsakar irritation i båda ögonen. Tala med läkare om dina symtom inte blir bättre eller om de blir värre efter två dagars behandling. Allergiska reaktioner (överkänslighet) har rapporterats. Det är dock inte känt hur ofta detta sker. Om du får symtom som utslag, svårt att svälja eller andas, svullnad i läppar, ansikte, svalg, tunga och förvärrad rodnad, måste du omedelbart kontakta läkare. Som med andra ögondroppar kan Lecrolyn sine orsaka lokal irritation och kortvarig dimsyn. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän din syn är helt återställd. Hållbarhet öppnad förpackning: 8 veckor. Datum för översyn av SPC: 2021-04-29. Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Finland. Kontakt: Santen Sweden Filial, telefon: 08-444 75 60, e-post: info.se@santen.com.
Läs bipacksedeln noga före användning.